Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
To Karpathiotakis.gr και η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών και πελατών της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Karpathiotakis.gr και την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Σε συμφωνία με τους παραπάνω κανονισμούς και τη νομοθεσία, η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, το φυσικό πρόσωπο που είναι επισκέπτης/χρήστης ή/και πελάτης ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας.
Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης πρέπει να ενημερωθεί και να αποδεχτεί πλήρως τους όρους που περιγράφονται στην σελίδα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, που καθορίζει τη σχέση των προσωπικών δεδομένων του με το Karpathiotakis.gr και όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
Εάν ο Πελάτης, Χρήστης ή Επισκέπτης δεν συμφωνεί ή δεν αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, πρέπει να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Karpathiotakis.gr και της Εταιρείας, να μην παρέχει προσωπικά δεδομένα προς αυτήν και να μην επισκεφθεί τους ιστότοπους της.
Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οικειοθελώς να λαμβάνει ενημέρωση για νέα προϊόντα, προσφορές ή προωθητικές ενέργειες του Karpathiotakis.gr, παρέχοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του. Στην περίπτωση αυτή παρέχει τη συναίνεσή του για την χρήση των στοιχείων του με σκοπό την συμμετοχή του σε προωθητικές ενέργειες και συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο Karpathiotakis.gr είναι πλήρη, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία μαζί του για προωθητικούς λόγους, αρκεί να επικοινωνήσει με το Karpathiotakis.gr δηλώνοντας τη σχετική επιθυμία του.
Σημειώνεται ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας Karpathiotakis.gr, με την οποία η Εταιρεία έχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν επίσης πρόσβαση στο λογισμικό του ηλεκτρονικού καταστήματος και στα δεδομένα των πελατών και παραγγελιών, δεσμευόμενοι από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το Karpathiotakis.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, την χρήση Cookies και τις υποχρεώσεις των χρηστών/πελατών, παρέχονται στην σελίδα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων.
Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το Karpathiotakis.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης των ευαίσθητων δεδομένων που μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου από τους διακομιστές στον υπολογιστή του χρήστη, καθώς και τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης των διευθύνσεων διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται στα πρωτόκολλα SSL (Secure Sockets Layer) και TLS (Transport Layer Security) που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Ο παροχέας ψηφιακών πιστοποιητικών SSL (SSL Certificates) για τον ιστότοπο Karpathiotakis.gr είναι η εταιρεία GlobeSSL.com (www.globessl.com) που παρέχει ασφαλή πιστοποιητικά κρυπρογραφημένα με εύρος 2048 bits.